Touched and thrilled // Tahassus ve heyecan

Okula dönüş/ Back to School

Işıl Kurmuş Aleksandrov'un çalışmalarının merkezindegünlük ilişki yatıyor. Sanatçı, sadece sosyal sistemimizin, arzularımızın veihtiyaçlarımızın günlük hayatımızın nesnelerini ve hareketlerini/davranışlarını nasıl tanımladığını değil, aynı zamanda günlük olarak biziçevreleyen şeylerin zihnimize ve bedenimize nasıl nüfuz ettiğini sorguluyor.İlk bakışta önemsiz görünebilecek şeye daha yakından bakarsak, kendiişleyişimizi ve içinde yaşadığımız toplumların işleyişini yeniden) keşfetmekmümkün olabilir. Sanatçının çalışmalarında benimsediği bu yaklaşım, dahakişisel deneyimleriyle yakından bağlantılıdır: Işıl Kurmuş Aleksandrov'ungünlük yaşamı, erken yaşlardan itibaren, mekân değişimleri ve beraberinde çeşitlikültür, dil ve eğitim sistemlerini deneyimleyerek şekillendi. Kendisiniçevreleyen kodlar ve işaretler çeşitlilik gösterse de, bazı şeylerevrenselliklerini koruyup değişmeden süregeldi. Defterler, kalemler, silgiler,cetveller vb. okul malzemeleri ve bunlara bağlı hareketler, yıllar vedeğişimler/ dönüşümler boyunca sanatçıya eşlik etti.


Sanatçı, "OkulaDönüş"/ “Back to School” ile, çocukluk ve gençlik yıllarına eşlik eden bunesnelerin bıraktığı izleri gravürlerle cisimleştiriyor. Bu bedensel çalışma,tanıdık nesne ve hareketlerin yönlerini saptırarak, yeniden yorumladığı gravürsürecine dahil eder. Tutkal, yeniden işlenip basılmaya hazır macuna dönüşür;silgi ve kurşun kalem izleri matrislere dönüşür; defterlerin çift sayfalarıbirleştirici bir “topografya” görevi görür. Buradan ortaya çıkan eserler,klasik baskı resimlerinden uzaklaşırlar. Müsvedde ve karalamaları yansıtan çalışmalar,izleyicide tanıdık izlenimler uyandırarak kendi -geçmiş veya şimdiki- günlükyaşamla ilişkisini sorgulamasına vesile olur.

H. Günhan Akarçay, 2020Using Format