Biografie 


Isil Kurmus Aleksandrov, geboren in 1980, is eerder inverschillende landen woonachtig geweest, te weten Canada, Pakistan, Frankrijk,Hongarije en Tunesië. Thans is zij verblijvende en werkzaam in Ankara enIstanbul in Turkije. Na afronding van haar studie rechten in Parijs heeft zijde studie Kunst (Artistic Studies) gevolgd.De gradaties Bachelor en Master heeft zij met de studie Fine Arts in Tunesië behaald, alwaar zij eveneens is begonnen methet promotieonderzoek. Haar werk is gebaseerd op een multidisciplinaireuitoefening die de variatie van tijdsaanduidingen en media doorkruist. Zijcombineert hierbij verschillende vormen van afdruktechnieken, zoals terinvestering, bevraging, en verschaffing van een ‘offset’ met een geïllustreerdelezing van plaatsen en objecten die ons dagelijks omringen. Dit is echter nietbeperkt tot plaatsen, objecten of personen, maar breidt zich uit tot verscheidenesamenstellingen. Haar uitoefening is vernieuwd vanwege het streven om degrenzen op te zoeken, terwijl zij vergelijkbare werelden en netwerken metmeerdere betekenissen bedenkt. Het manifesteert zich duidelijk in haarbenadering: ieder werk is gerelateerd aanvoelbaarheid. De weergave en combinatie van verschillende drukwerkmethoden– handmatig of digitaal – vereist een contact met het oppervlak zodat de dradenvan de netwerken kunnen worden geweven.

Eerder is haar werk onder meer geëxposeerd in Istanbul(Tophane), Ankara (Tosca Gallerij) en Tunesië (Kerkennah 01, BibliothèqueNationale de Tunis, Galerie AGorji, Palais Kheïreddine, Palais El Abdellia,Galerie Kanvas). In 2011 is aan haar de hoofdprijs gegund in een competitieonder leiding van Aicha Fillali van the Centre Des Arts Vivants de Radès. Haareerste solo tentoonstelling heeft in 2016 in Galerie Agorji plaatsgevonden. 


Using Format